Werknemers

Werknemers

Als er mensen in loondienst zijn, moet je voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim. En om goede werknemers te werven en te behouden zul je je moeten verdiepen in aantrekkelijke employee benefits.

Alles voor je werknemers!

Wij adviseren je over de verzekeringen die je voor je personeel kunt treffen.

Collectief pensioen

Meer waarde(ring) voor je pensioenregeling. Maak van je pensioenregeling een benefit.

Jij vindt het belangrijk om de pensioenen, verzekeringen en andere employee benefits voor je medewerkers goed te regelen. Het hoort bij goed werkgeverschap. Maar weten je mensen ook precies wat er voor hen geregeld is? En wat er verder nog mogelijk is? En begrijpen ze daadwerkelijk wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent? Zorg voor duidelijkheid!!

Een goede persoonlijke uitleg zorgt ervoor dat de medewerkers beter op de hoogt zijn van wat er voor hen geregeld is. Het toont aan dat je het als werkgever serieus neemt. Daarnaast weten je medewerkers na afloop welke keuzes er zijn.

Je beloont je medewerkers met een arbeidsvoorwaardenpakket. Wij ondersteunen jou en je  medewerkers met de communicatie daarvan, zodat een arbeidsvoorwaarde de waarde krijgt die het verdiend. De afgelopen en komende jaren dienen medewerkers zelf steeds meer keuzes te maken. Wij helpen jou en je medewerkers met het maken van bewuste keuzes. Kiezen kun je alleen als je weet hoe je ervoor staat.

Ook verzorgen wij het administratieve beheer van het pensioencontract. Van reguliere mutaties als in- en uitdiensttredingen tot en met overige personeelswijzigingen. Even belangrijk daarbij vinden wij continue informatievoorziening en communicatie over diverse life-events die werknemers op hun pad vinden. Scheiding, ontslag en arbeidsongeschiktheid hebben vaak grote gevolgen voor het pensioen.