Veel huizenbezitters hebben geen geld voor verduurzaming

Daarnaast hebben veel huizenbezitters die het wel kunnen betalen weinig interesse om hun huis milieuvriendelijker te maken. Het kabinet heeft in het verleden afspraken gemaakt dat anderhalf miljoen woningen in 2030 moeten zijn verduurzaamd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om betere isolatie of het aanschaffen van een warmtepomp.
DNB onderzocht van 4,3 miljoen huishoudens met een koopwoning of zij het bedrag dat hiervoor nodig is, zouden kunnen betalen. Een op de vijf eigenaren zou hier mogelijk moeite mee hebben. Weliswaar zijn er steunmaatregelen, bijvoorbeeld subsidies, maar die lossen dat probleem maar voor een deel op. Vooral jonge huishoudens zijn niet in staat om hun woning te verduurzamen. Van degenen die het wel kunnen betalen, zegt 30 procent niet van plan te zijn zijn huis 'groener' te maken. Slechts 20 procent zegt meer dan 12.500 euro te willen investeren in het duurzamer maken van de woning. Dat bedrag is lang niet altijd afdoende.