Spreiding schenkvrijstelling wordt ingekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) legt uit wat dat betekent: ´Wanneer huiseigenaren een schenking krijgen voor het kopen van een woning hoeven zij over de eerste 106.671 euro geen schenkbelasting te betalen. Dit bedrag wordt ook wel de jubelton genoemd.  
Volgens de huidige wetgeving bestaat voor ontvangers tussen de 18 en 40 jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van de schenkvrijstelling eigen woning. De schenking moet besteed worden aan de aankoop of verbouwing van de eigen woning of aflossing van de eigenwoningschuld. Deze schenkingsvrijstelling kon tot nog toe over drie jaar verdeeld worden.  
De schenkvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt echter per 1 januari 2023 verlaagd tot ruim 27.000 euro en per 1 januari 2024 afgeschaft. In lijn met die afschaffing is ook de spreidingsmogelijkheid voor 2022 met een jaar verkort. Het onbenutte deel van de schenkingsvrijstelling moet dus uiterlijk volgend jaar worden geschonken.  
Schenkingen die in 2021 zijn gedaan en waarbij een beroep is gedaan op de spreidingsmogelijkheid  houden de 3-jaarstermijn. Schenkingen in 2022 kunnen nog over 2 jaar worden gespreid. Schenkingen die in 2023 worden gedaan kennen een vrijstelling van ruim 27.000 euro en vanaf 2024 bestaat de schenkvrijstelling voor de eigen woning niet meer. ´