Schadevrije jaren makkelijker over te dragen

Wanneer iemand overlijdt, kunnen de schadevrije jaren die diegene heeft opgebouwd, voortaan naar de overgebleven partner gaan. Bij een echtscheiding of een ontbinding van het geregistreerd partnerschap kunnen schadevrije jaren worden verdeeld. Degene op wiens naam de polis staat bepaalt in dat geval wat de verdeelsleutel wordt en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar. Eerst was dit vaak niet mogelijk, wat volgens het Verbond van Verzekeraars voor ingewikkelde situaties kon zorgen. De overgebleven partner zou in zo'n geval weer op nul moeten beginnen en dat betekent dus een fors hogere premie. 
Het wordt verder mogelijk om schadevrije jaren mee te nemen na het leasen van een auto. Hetzelfde geldt voor kortingsjaren die in het buitenland zijn opgebouwd. Ook dit was eerder niet of nauwelijks mogelijk.