Lage inkomens krijgen 200 euro energiecompensatie

Het demissionaire kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de maatregel. Het bedrag wordt uitbetaald via de gemeenten. Het extra vrijgemaakte geld komt boven op de 3,2 miljard euro die het kabinet al eerder had toegezegd om de energiebelasting eenmalig te verlagen. Huishoudens met een gemiddeld gebruik betalen daardoor volgend jaar circa 400 euro minder aan energiebelasting.
Omdat dit volgens het kabinet niet voldoende is om de laagste inkomens te helpen, krijgen zij een extra aanvulling. Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch, andere mensen met een laag inkomen moeten zich zelf melden bij hun gemeente. De uitkering zal van start gaan in het eerste kwartaal van volgend jaar.