Inflatie daalt naar 3,0 procent

De daling van het inflatiecijfer wil niet zeggen dat de prijzen zijn gedaald ten opzichte van juli. De prijzen stegen in augustus ten opzichte van juli met 0,4 procent. De prijsontwikkeling van energie heeft al geruime tijd een grote invloed op het verloop van de inflatie. Het CBS maakt naast het algemene inflatiecijfer ook elke maand het inflatiecijfer bekend waar de prijsontwikkelingen van energie en motorbrandstoffen zijn uitgehaald. In augustus was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen 6,4 procent. In juli was dat 6,8 procent.