20 procent woningeigenaren maakt zich zorgen

In totaal heeft 20 procent van de hypotheekbezitters op een of meer manieren zorgen. 14 procent had de afgelopen 12 maanden moeite met het betalen van de woonlasten, waarvan 20 procent ook wel eens een betalingsachterstand heeft. 
Voor een grote groep hypotheekbezitters is het dus iedere maand weer moeilijk om de rekeningen te betalen, ondanks dat de meerderheid van de groep met een tekort aan inkomsten al actie heeft ondernomen. Bijvoorbeeld door meer te gaan werken en/of de uitgaven te beperken. Ook van degenen waar het inkomen wel genoeg is heeft ruim de helft het uitgavenpatroon aangepast, met name op de dagelijkse boodschappen en door minder energie te gebruiken. Een op de 10 heeft de hypotheek aangepast. Ook heeft ruim een op de zes het onderhoud van de woning uitgesteld. Maar iets meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan contact te zoeken met hun adviseur of bank bij (dreigende) problemen. Redenen hiervoor zijn de advieskosten en de wens om het zelf op te lossen. Schaamte en een gebrek aan vertrouwen spelen ook een rol.