Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer


Wanneer u zelfstandig ondernemer bent en arbeidsongeschikt raakt, kunt u niet rekenen op een vangnet vanuit de overheid. Dit betekent dat uw inkomen kan terugvallen tot bijstandsniveau. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw levensstandaard, het behoud van uw eigen woning en in sommige gevallen zelfs het voortbestaan van uw onderneming! Graag bekijken wij samen met u hoe u dit risico zoveel mogelijk kunt afdekken. Hierbij bekijken wij welke voorziening u moet treffen om ervoor te zorgen dat uw inkomen op peil blijft, ook wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt.


Onafhankelijk advies


Wij adviseren en bemiddelen onafhankelijk. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een bepaalde groep aanbieders. Daarnaast ontvangen wij geen vergoeding van een verzekeraar wanneer wij een dienst voor u hebben afgesloten. Graag nodigen wij u uit voor een kosteloos en vrijblijvend inventarisatiegesprek. In dit gesprek bekijken wij uw vragen, wensen en doelstellingen.

amersfoortse logo   aegon   allianz   Avero Achmea   generali14fin logo 0   deltaloyyd  degoudse   klaverblad   movir   taf  reaal