Lenen

Lenen

Als u een grote uitgave te wachten staat, maar u niet over het nodige budget beschikt, kan een lening een uitkomst zijn. Een lening moet verantwoord en veilig zijn. Klop daarom eerst bij ons aan voor advies.

Verantwoord lenen

Een lening is verantwoord wanneer u rente en aflossing kunt betalen zonder in financiële problemen te komen. We beginnen ons adviesgesprek daarom met een analyse van uw situatie. Is een lening echt de beste oplossing om uw wens te vervullen? Hoe is de balans tussen uw inkomsten en uitgaven? Welke leenvorm past bij uw bestedingsdoel? Is het handig om leningen samen te voegen? Wij rekenen bovendien uit hoeveel u kunt lenen en wat de lening u per maand kost.

Veilig lenen

Niet iedere lening is veilig. Zo waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) regelmatig voor onbetrouwbare aanbieders van flitskredieten. Een flitskrediet is een (kleine) lening die binnen drie maanden terugbetaald moet worden. Sommige aanbieders houden zich niet aan de wettelijke regels en de AFM heeft ook al enkele malen boetes uitgedeeld. Soms heeft een aanbieder geen vergunning van de AFM om consumentenkrediet te verschaffen, soms worden er veel te hoge kosten in rekening gebracht. Of u moet vooraf geld betalen, bedoeld als verzekeringspremie. Het kan dan zijn dat u na de betaling niets meer hoort en u uw geld kwijt bent.

Kies voor een verantwoorde en veilige lening en laat u door ons adviseren.

Leenvormen

U kunt kiezen uit verschillende leenvormen, de persoonlijke lening en het doorlopend krediet. Of u in aanmerking komt voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet en welk bedrag u kunt lenen, hangt onder meer af van uw inkomen, uw woonlasten, uw gezinssituatie en eventueel andere financiële verplichtingen.

Persoonlijke lening

U spreekt af hoeveel u leent en binnen welke termijn u dit bedrag aflost. Het maandbedrag aan rente en de aflossing en ook de looptijd staan vast en veranderen dus niet. U heeft daardoor zekerheid over de kosten en weet wanneer uw lening afbetaald is. Bij veel kredietverstrekkers mag u tussentijds extra aflossen  zonder daarvoor een boete te betalen. 

Als u een persoonlijke lening afsluit voor een verbouwing is de rente meestal fiscaal aftrekbaar..

Doorlopend krediet

U spreekt een maximum leenbedrag af en mag tot deze grens onbeperkt geld opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel en kan gedurende de looptijd stijgen of dalen. Wel staat uw maandbedrag aan rente en aflossing vast. De lening is flexibel omdat u afgeloste bedragen opnieuw mag opnemen. Omdat dat ertoe kan leiden dat consumenten niet meer van hun lening afkomen, geldt voor nieuwe doorlopende kredieten een maximale looptijd van 15 jaar. Sommige kredietverstrekkers hebben bovendien bestaande doorlopende kredieten aan banden gelegd, bijvoorbeeld door na enige tijd het kredietlimiet maandelijks te verlagen.

Het doorlopend krediet is minder geschikt voor de verbouwing van uw woning omdat de rente op een doorlopend krediet niet fiscaal aftrekbaar is.

Registratie BKR

Bij het aanvragen van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet zijn wij wettelijk verplicht informatie op te vragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Hier staan uw gegevens over persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd. Dat geldt al voor kredieten vanaf 250 euro met een looptijd van minstens een maand. Ook als in uw smartphoneabonnement kosten zitten voor de aanschaf van het toestel, wordt dat als krediet gezien. Dat wordt geregistreerd bij het BKR als het bedrag boven de 250 euro uitkomt. Een registratie bij het BKR kan van invloed zijn als u een lening of een hypotheek wilt afsluiten.

Lenen voor een verbouwing

Is uw huis toe aan een opknapbeurt maar heeft u onvoldoende financiële reserve? Dan is het zeker de moeite waard een lening te overwegen. De rente over de lening is namelijk fiscaal aftrekbaar als u het geld besteedt aan onderhoud of verbetering van de woning. Wij gaan voor u na welke leenvorm het beste past bij uw verbouwingsplannen. Dat kan een ‘gewone’ lening zijn of een tweede hypotheek.

Tweede hypotheek

U kunt voor uw verbouwing een extra hypotheek afsluiten. Het voordeel is dat hypotheekrente vaak lager is dan rente bij een gewone lening. Het nadeel is dat de lening een lange looptijd heeft, wat het weer duurder maakt. Of een geldverstrekker u een tweede hypotheek wil geven hangt af van de marktwaarde van uw woning na de verbouwing, de hoogte van uw inkomen en uw huidige hypotheeklasten. De tweede hypotheek moet na maximaal 30 jaar helemaal afgelost zijn.

Voor een tweede hypotheek kunt u vaak alleen terecht bij uw huidige hypotheekverstrekker. U moet bovendien rekening houden met advies-, notaris- en taxatiekosten en eventueel kosten voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Persoonlijke lening

De rente van een persoonlijke lening is vaak hoger dan die van een tweede hypotheek. Maar als u de lening in korte tijd aflost, bijvoorbeeld in vijf jaar, kunt u de kosten toch laag houden. Ook betaalt u geen advies-, taxatie- of notariskosten. De rente over een persoonlijke lening is vaak fiscaal aftrekbaar als u het geld gebruikt voor een verbouwing van de woning. 

Of u in aanmerking komt voor een persoonlijke lening hangt onder meer af van uw inkomen, uw woonlasten, uw gezinssituatie en eventueel andere financiële verplichtingen. 

Gerelateerde pagina’s