knop

Pensioenadvies


Lange tijd hebben we ons in Nederland niet erg druk gemaakt om ons pensioen. Dat was gewoon in orde. Maar die pensioenzekerheid is door de ontwikkelingen van de laatste jaren een stuk minder groot geworden. Hoe is úw financiële situatie als u stopt met werken?


Drie pijlers


Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers: De AOW die u van de overheid krijgt, het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt en de pensioenvoorzieningen die u zelf treft. De eerste twee pijlers zijn in beweging: de AOW-leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar en het percentage van uw salaris dat wordt gebruikt om pensioen op te bouwen, gaat omlaag. Dat betekent dat u langer door moet werken en dat u minder pensioen opbouwt. Als u minder goed kunt rekenen op AOW en werkgeverspensioen wordt de derde pijler, uw eigen voorziening, belangrijker.


Zelf pensioen verbeteren


U kunt zelf heel wat doen om uw pensioeninkomsten te verbeteren. Welke methode het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd, uw huidige en vroegere pensioenregelingen, uw hypotheek, uw gezinssituatie en of u bijvoorbeeld spaart of belegt. Wij analyseren uw pensioensituatie en adviseren u over de maatregelen die u kunt treffen, betreffende een aanvulling op uw pensioen. Omdat uw pensioen samenhangt met al uw andere financiën, vormt het een belangrijk onderdeel van financiële planning. Met een financieel plan zorgt u voor evenwichtige financiën in alle fasen van uw leven. Dus ook in de periode dat u niet meer werkt.


Overzicht


voor een overzicht van uw pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunt u terecht op de volgende website

Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl